പാവപ്പെട്ടവരെ വ്യക്തിക്ക് 100 രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്..

എന്നും ഈ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേയുള്ളൂ എന്നിട്ടും എന്റെ അമ്മ എന്നെ കാണുന്നില്ല. ഒരിക്കലും അന്നത്തെ അന്നം നീ മുടക്കിയിട്ടില്ല വലിയ വലിയ പണക്കാരൻ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും വയ്യ എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു മേൽഗതി ഉണ്ടാവുക മുന്നിൽ നിന്ന് രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലെത്തി കെട്ടിരുന്നില്ല. അപമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതും എന്നും നല്ല പാതിയായി എനിക്കപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ.

കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ഞാനും അമ്മയും മാത്രമേയുള്ളൂ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ വയസ്സ് 10 ആണ് എനിക്ക്. അമ്മ എന്തൊക്കെയോ പണികൾ ചെയ്ത് പത്താംതരം വരെ പഠിപ്പിച്ചു പഠിക്കുവാൻ മുന്നിലായിരുന്നു എന്നിട്ടും പഠനം പാതിവഴിക്ക് നിർത്തേണ്ടി വന്നു. അന്ന് വണ്ടിയോടിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ വഴി തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അമ്മയെ അധികം കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ 18 ആം വയസ്സിൽ ഓട്ടോ ഓടിച്ചു തുടങ്ങി അന്നുന്നത്തേക്കുള്ള വക കിട്ടുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അത് തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു വലിയ സ്വപ്നങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത് ഇന്ന് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ എന്റെ മുറപെണ്ണ് ഉണ്ട്.മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ പോയി നിലയിൽ കാണും അവളിപ്പോൾ ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്നു.

കൊച്ചിലെ എപ്പോഴൊക്കെ അവൾ എനിക്കുള്ളതാണ് എന്ന് അമ്മ പറയുമായിരുന്നു. അവരും അത്ര കഴിവുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല അവൾക്ക് വേണ്ട ചുരിദാർ പൊട്ട് ചെരിപ്പ് എല്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചു പണം ഇത്രയും അതെപ്പോഴും അവളെ കാണുവാൻ പോകുമ്പോൾ അമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *