ഇങ്ങനെയുള്ള അച്ഛന്മാരെയും മക്കളെയും ഈ ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരംആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്ന തന്നെ വളരെയധികം വിചിത്രമായി തോന്നുന്നു അത്രയ്ക്ക് അധികം ലോകത്തിൽ നിന്ന് നന്മകൾ ഇല്ലാതായി കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം…

ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ കുറവായിരിക്കും.

നമ്മുടെഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം വളരെയധികം നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്.വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനും ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ…

100 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി മരുമകൾ ചെയ്തത് കണ്ടോ…

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് വില നൽകുന്നവർ വളരെയധികം കുറവാണ്.പലരും പണത്തിന്റെയും സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെയും പുറകെ പോകുന്നവരാണ്..മോളെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 രൂപ അമ്മയ്ക്ക് തായോ, ആടിനു തീറ്റ വാങ്ങാനാണ് അവർക്കിടന്ന് കരയുന്നു രണ്ടുദിവസമായി…

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിടിലൻ മാർഗ്ഗം…

ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളെ അലട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ശരീരഭാരം വർധിക്കുന്ന അവസ്ഥ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ…

പല്ലുകളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിന് കിടിലൻ വഴി..

പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നത് വളരെയധികം വെല്ലുവിളി ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അവളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ…

മുടിയിലുള്ള എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കാൻ കിടിലൻ മാർഗ്ഗം…

മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഇന്ന് പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ നൽകി മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾ വളരെയധികം…