ഈ സംഭവം അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വം.

പ്രായമാകുമ്പോൾ ശരീര വേദനകൾ സ്വാഭാവികം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്നാൽ അതിനെ അവഗണിക്കുന്നതും ഇന്ന് സർവസാധാരണമാണ് ഒത്തിരി വേദനകൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പലരും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു…

സൗന്ദര്യവും പണവും ഉണ്ടായാലും മാത്രം പോരാ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കണം.

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പണത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവർ ഒത്തിരിയാണ്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ളവർ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തു അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നാളെ പ്രോഗ്രസ്…

മനുഷ്യരേക്കാൾ സ്നേഹം ചിലപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ആയിരിക്കും…

ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. സ്നേഹം എന്നത് മനുഷ്യർക്കും മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ സംരക്ഷണവും എല്ലാം സഹജീവികളോട് ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം. സഹജീവികളോട് സ്നേഹം ഉള്ളത്…

എത്ര പ്രായമായാലും യൗവനത്തോടെ നിലനിൽക്കാൻ ഇതാ ചില ശീലങ്ങൾ.

നമ്മുടെ കുറച്ച് ശീലങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മുഖത്ത് പ്രായം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനെ കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നത് അത്തരം കുറച്ചു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം.നമുക്ക് പ്രായം കുറയ്ക്കാനായി ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒമ്പത് ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്…

തലമുടിയിലെ താരൻ ഇല്ലാതാക്കി, മുടി നല്ല വേഗത്തിൽ വളരാൻ…

പൊടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വളരെയധികം വില്ലനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും കാരൻ എന്നത് താരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ വളർച്ച കുറയുന്നതിനേക്കാരുടെ ആകുന്നു മുടികൊഴിച്ചിൽ വർദ്ധിക്കുകയും മുടിയുടെ…

അമിതഭാരവും കുടവയറും മൂലം ഇനി ഒട്ടും പ്രയാസം വേണ്ട, ഇത് കിടിലൻ ഒറ്റമൂലി..

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പലരെയും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും അമിതവണ്ണവും വയർ ചാടുന്ന അവസ്ഥയും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് പുറകെ…