ഈ നക്ഷത്ര കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയേറെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു.

ധനം വളരെയധികം വന്നുചേരാനുള്ള സർവ്വ ഭാഗ്യങ്ങൾക്കും യോഗ്യരായ കുറച്ച് നക്ഷത്രക്കാർ . ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള അനുകൂലമായ സാഹചര്യം അവർക്ക് ധാരാളം പണം വന്നുചേരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐശ്വര്യത്തിൻയും സൗഭാഗ്യ…

അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന മറവിരോഗം വരാതിരിക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി…

അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പിടിക്കണം എന്നില്ല. എന്നാൽ മറവിരോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം. ഈ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന തന്മാത്ര എന്ന മലയാള സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ കുറച്ചെങ്കിലും…

ഈ പാനീയം കുടിച്ചാൽ ശരീരവേദനകൾ മാറി ഏതു വയസ്സിലും നല്ല ഉന്മേഷം വരുന്നതായിരിക്കും.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുറംവേദന, കഴുത്തുവേദന, മുട്ടുവേദന, നമ്മുടെ പേശികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന, അതുപോലെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഉന്മേഷക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുക ഇതെല്ലാം മാറി കിട്ടുന്നതിന് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയി തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ…

ശരീരത്തിലെ ഉയരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങൾ..

ഉയരം വർധിപ്പിക്കാൻ പലവിധ മാർഗങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് പലരും. എന്നാൽ നിരാശയാകും ഫലം. എന്നാൽ വ്യായാമങ്ങൾ ഒരുപരിധിവരെ ഉയരം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായകരമാണ്. ഉയരം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില വ്യായാമങ്ങൾ കുറിച്ചാണ്. നീന്തുന്നത് ഉയരം വയ്ക്കാൻ…

ഇത് ചെയ്താൽ ആരോഗ്യവും ശരീര ഭംഗിയും കൂടും.

നിങ്ങൾക്ക് സുന്ദരനും സുന്ദരിയും ആകണോ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സൗന്ദര്യ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ഉണ്ട്. കൃത്രിമമായ ക്രീമുകൾ, ഹെയർ ഡൈ, ഹെയർ പാക്ക്, ഫേസ്പാക്കുകൾ ഇവ ചർമ്മത്തിന്…

പഴങ്ങളുടെ രാജൻ മാമ്പഴത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം…

ഹർഷവർദ്ധനൻ അക്കാലത്ത് ഭാരതം സഞ്ചരിച്ച ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായ ഹുയാൻസാങ്ങ് ആണ് മാവു ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്ന പറയപ്പെടുന്നു. വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ വീട് അലങ്കരിക്കുവാൻ കുരുത്തോലയും മാവേലിയും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ മരണാനന്തരം…