ഇത്തരത്തിലുള്ള തനി നാടൻ വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് കുഴിനഖം മാറ്റിയെടുക്കാം.

നഖത്തിനു ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കുഴിനഖം കുഴിനഖം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ നിരവധിയാണ് നഖത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർവികമാണ്ഇതിനു കാരണം നഖം ഉള്ളിലേക്ക് അഥവാ ദശയിലേക്ക് വളരുന്ന അവസ്ഥയാണ് കുഴിനഖം നഖത്തിന്റെ അഗ്രം വിരലിലെ ചർമ്മത്തിലേക്ക് ക്രമ താഴ്ന്നിരങ്ങും അധികസമയം കൈകാലുകളിൽ നനവ് ഉണ്ടാകുന്ന ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ പ്രമേഹരോഗികൾ രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവർ കാലുകൾ വൃത്തിയായി സംരക്ഷിക്കാത്തവർ എന്നിവയിലാണ്.

   

സാധാരണയായി കുഴിനഖം ഉണ്ടാകുന്നത് നഖത്തിലെ നിറവ്യത്യാസം അരികുകളിൽ അകാരണമായി ഉണ്ടാകുന്ന വേദന എന്നിവ കുഴിനഖത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.നഖത്തിന് ചുറ്റും ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർതീകമാണ് കുഴിനഖത്തിന് കാരണം തുടർച്ചയായി നനവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും പ്രതിരോധശേഷി പല കാരണങ്ങളാൽ കുറഞ്ഞോരിലും ആണ് പെട്ടെന്ന് കുഴിനഖം വരാറ് കുഴിനഖം വരുന്നതോടെ നഖത്തിന്റെ നിറം മാറുകയും കടുത്ത വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

യഥാസമയം ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകും. നഖത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൂപ്പൽ ബാധയ്ക്ക് നിരവധി ഔഷധങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ പലതും കരൾ രോഗം പോലുള്ള ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം ഡോക്ടറെ കണ്ടതിനു ശേഷം മാത്രമേ പാടുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നഖത്തിലെ പ്യൂപ്പൽ ബാധയ്ക്ക് എതിരെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന നിരവധി ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുണ്ട് അവയെക്കുറിച്ച് അറിയാം.

അധികസമയം കൈകാലുകളിൽ നനവ് ഉണ്ടാകുന്ന ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ പ്രമേഹ രോഗികൾ മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവർ എന്നിവരിലാണ് സാധാരണയായി കുഴിനഖം ഉണ്ടാകുന്നത് നഖത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദീർഘത്തെയാണ് കുഴിനഖം എന്ന് പറയുന്നത് അധികസമയം കൈകാലുകളിൽ നനവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ പ്രമേഹ രോഗികൾ മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവർ എന്നിവരിലാണ് സാധാരണയായി കൊഴിഞ്ഞാമുണ്ടാകുന്നത് ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ മാരകത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *