മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് പരിഹാരം.

മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ ചാച്ചും ചരിച്ചും കെട്ടാം എന്ന് പ്രമാണം എന്നാൽ അതിനു മുടിയില്ലെങ്കിലോ പിന്നെ പരിഹാരം തേടി പരക്കം പാച്ചലായി കൗമാരപ്രായക്കാർ മുതൽ വർദ്ധൻമാർ വരെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അലട്ടുന്നതും പരിഹാരം മാർഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സയുമായി ധാരാളം പണം ചെലവാക്കുന്നതുമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ മനുഷ്യ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ബാഹ്യ നിർവചന പട്ടികയിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം മുടിയഴകനുണ്ട് അതിനെ പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ.

   

ആയാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുടികൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കുവാനും ഉള്ള മുടി ആരോഗ്യത്തിന് സംരക്ഷിക്കുവാനും അതുവഴി സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തുവാനും കഴിയും. നമ്മളിൽ പലരും നിർത്താതെ പരാതി പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നും മുടികൊഴിച്ചിലാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം മുടിയുടെ ആരോഗ്യക്കുറവ് തന്നെയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ പതിവായുള്ള ക്യാഷ് സംരക്ഷണ രീതികൾ മികച്ചതല്ലാതായിരിക്കാം.

അതിനാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ കേസ് സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ആയിരിക്കാം സാധ്യത കൂടുതലാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ഭക്ഷണക്രമം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ തുടങ്ങിയവ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാം ഇടതൂർന്ന മുടി സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് മിക്ക ആളുകളും എന്നാൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന.

കേസ സംരക്ഷണ ഉത്പന്നങ്ങൾ അതിനു സഹായിക്കുക എന്നതാണ് സത്യം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ 50 മുതൽ 100 മുടി വരെ ഒരു ദിവസം കൊഴിയാം. അതിൽ കൂടുതൽ മുടി കൊഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ആശങ്കപ്പെട്ടാൽ മതിയാകും ഭക്ഷണക്രമം മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉറക്കക്കുറവ് എന്നിവയും മുടികൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *