ഈ അധ്യാപകന്റെ പ്രവർത്തി ആരെയും ഒന്ന് അമ്പരപ്പിച്ചു..

വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് അധ്യാപകരാകാൻ ആർക്കും പറ്റും പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് വിഷമങ്ങൾ അറിഞ്ഞ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവർക്കൊരു നേരമെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു സമാധാനം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും സാധിക്കില്ല അധ്യാപകർന്നാലും എത്ര വലിയ നിലകളിലെത്തിയാലും നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും മറക്കുകയും ഇല്ല. പാസ്‌വേഡ് പോകുമ്പോൾ തന്റെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനി കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്.

കണ്ടു ഈ അധ്യാപകനെ കടന്നു പോകുവാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അധ്യാപകന്റെയും കുട്ടിയുടെയും വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആകെ ഏറ്റെടുത്തത്.

അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഒരു നേരം ഒരു സമാധാനമായി നൽകി ഒരു തവണ കൊടുത്ത് വളരെ സമാധാനിപ്പിച്ച ഒരു കരച്ചിൽ ഒക്കെ മാറ്റി ഈ സാർ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ഒരു സമാധാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലുതാണ് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കാണാം. മറ്റുള്ളവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിഷമത്തിൽ അല്പം എങ്കിലും നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.

എന്നത് വളരെയധികം വലിയൊരു കാര്യമാണ് എത്ര വിഷമത്തിലായാലും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും അവരിൽ സമാധാനിപ്പിക്കാനും ആരെങ്കിലും തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് വളരെയധികം ആശ്വാസമായിരിക്കും എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏത് വിഷമത്തെയും ഒരാളുടെ കൂട്ടുകുണ്ട് നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.