മൗഗ്ലി എന്ന് വിളിച്ചു കളിയാക്കലുകൾ നേരിട്ട ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയാമോ.

നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപവും പരിഹാസവും സഹിക്കവയ്യാതെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ എന്ന കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ. ജീവിതത്തിലെ മൗഗ്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൻസിമാൻ ജെല്ലി എന്ന കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും കഥയാണ് ആരാണ് സാൻസിമൽ എലി. 1999 റുവാണ്ടയിലാണ് ജനിച്ചത്. പിറന്ന വീണപ്പോൾ തന്നെ എല്ലിക്കയും മൈക്കിൾ സഫാനെ എന്ന രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നുതല തീരെ ചെറുതായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുക.

   

ഇവന്റെ രൂപം കാരണം ഇവനെ ജനങ്ങളും വീട്ടുകാരും അകറ്റിനിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്.ഇവൻ ഒത്തിരി കുറ്റരോടും മറ്റു ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് ഇവൻ ജീവിതത്തിൽ ജനിച്ചത്.ജംഗിൾ ബുക്കിലെ മൗഗ്ലി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അനിയന്തരോഗം കാരനെ അവന്റെ രൂപവുംസാധാരണ മനുഷ്യരേക്കാൾ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.മാത്രമല്ല ഇവൻ പച്ചിലേയും മറ്റുമാണ്.

കൂടുതലും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു സംസാരശേഷിയും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു കൂടുതലും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത്.സംസാരിച്ച ശേഷം കേൾവിയും ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് തന്നെ അവനെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.കുരങ്ങനെയും മൗഗ്ലിന വിളിയും ആട്ടിപാക്കിലും കളിയാക്കലും അപമാനവും എല്ലാംഎലിയേയും അവന്റെ അമ്മയെയും വളരെയധികം മാനസികമായും വളരെയധികം തളർത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ അമ്മയും മകനും ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിനുള്ളിൽതാമസം.

ഒക്കെയാണ് ചെയ്തത്.എല്ലിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാദേശിക ചാനൽ അമ്മയെയും മകനെ തേടി എത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്.2020 ൽ പുറത്തുവന്ന ആ ചാനലിൽ ആ എല്ലിയുടെ അമ്മയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു.അഞ്ച് മക്കള് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനുശേഷമാണ് ഇവൻ ജനിക്കുന്നത് ആ സ്വാഭാവികമായിവളർന്നു വന്നതിനാൽ ഇവനെ പലപ്പോഴും നാട്ടുകാർ വേദനിപ്പിക്കുകയും ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു തരുന്നതായി നാട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കി.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *