പേളിയുടെ വീട്ടിലെ സന്തോഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറുന്നു.

ഇപ്പോൾ പേളിക്കും നില ബേബിക്കും ഒരു അനുജൻ കൂടിയായി. പള്ളിയുടെ കുഞ്ഞുവാവയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാക്കാറുണ്ട്. പേളിയും പോളിയുടെ കുടുംബവും ഒക്കെ തന്നെ ആണ് പേളിയിലൂടെ തന്നെയാണ് പ്രശസ്തരായത് വന്നു.പിന്നീട് തന്നെ ഏറെ പ്രേക്ഷിത ശ്രദ്ധ നേടുകയായിരുന്നു. പോളിയുടെ സഹോദരിയാണ് റേച്ചൽ. റീച്ചാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നല്ല സജീവമാണ്. വിവാഹം തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായിരിക്കും ഒരു വർഷമായപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ സന്തോഷം കൂടി ഉണ്ട്.

അവരുടെ കയ്യിൽ റെയിൻ എന്ന ഒരു പൊന്നു മകൻ കൂടി, കുഞ്ഞു ജനിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ആദ്യം വിവാഹ വാർഷികം എത്തുന്നു. വിവാഹ വാർഷികത്തിന് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതും ഒക്കെ കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിയുടെ അനുജനെ കണ്ടു തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും.

ആദ്യമായാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു മുഖം തന്നെ എല്ലാവരും പങ്കുവെച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹാപ്പി ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ടു ബേബി റൂബൻ ബെറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് റീച്ചൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. റീച്ചിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം റീച്ചാലും റൂബനും ഇപ്പോൾ ട്രെയിനും നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് പങ്കുപച്ചയിരിക്കുന്നത്.

നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം വൈറലായി മാറുകയാണ്. പോളിയും ശ്രീഷും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിന്റെ താഴെ കമന്റുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ ആദ്യമായി മുഖം കാണിച്ചതിന് സന്തോഷം ഇവർക്ക് ആനിവേഴ്സറി ആശംസിച്ചും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.