എത്ര കടുത്ത മുടി കൊഴിച്ചിലും വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാം…

എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുടികൊഴിച്ചിൽ തുടരുകയും മുടിയുടെ വണ്ണം കുറയുകയുമാണ് മുടി തഴച്ചു വളരാൻ അഞ്ചു ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇടതൂർ മുടി ലഭിക്കുക എന്നത് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്വപ്നമാണ്. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുടിക്ക് നൽകുന്ന കരുതലുംശ്രദ്ധയും മറ്റൊന്നിനും പലരും കൊടുക്കാറില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും മുടികൊഴിച്ചിൽ തുടരുകയും മുടിയുടെ വണ്ണം കുറയുകയും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് വളരെയധികം അനിവാര്യമാണ്.

   

മുടിയുടെ വളർച്ചയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.മുട്ട പലരുടെയും ഇഷ്ടഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മുട്ട. മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അമിനാസിഡുകളാൽ വളരെയധികം സംബന്ധമാണ് മുട്ട.ആരോഗ്യകരമായ ചില മുട്ട കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറി കരുതാനും മുടിയിഴകൾ ലഭിക്കുന്നതിന്ആവശ്യമായ ബയോട്ടിനുകൾ ധാരാളമായി മുട്ടയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.രണ്ടാമതായി മത്സ്യം വിറ്റാമിൻസി ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾഎന്നിവ.

അടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്മുടി വളർച്ചയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. വിറ്റാമിൻ ബി 6 വിറ്റാമിൻ ബി 12 എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മീനുകൾ ശിരോചർമത്തെ ആരോഗ്യകരമായ നിലനിർത്തുകയുംമുടിയെ വളരെയധികം കരുത്തുറ്റതാക്കുകയും ചെയ്യും.മൂന്ന് പച്ചക്കറികളും പഴവർഗങ്ങളുംമത്സ്യം മാംസാദികൾക്കൊപ്പം ശരീരത്തിന് നിർബന്ധമായും വേണ്ടതാണ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും.ഇല വർഗ്ഗങ്ങളും ക്യാരറ്റും എല്ലാം മുടിയുടെ വളർച്ചയെ വർധിപ്പിക്കുന്നവയാണ്.

ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീര ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് വിറ്റാമിനുകൾ വളരെയധികം ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.അതുപോലെതന്നെ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ്.ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ മാതളനാരങ്ങ മുന്തിരി തുടങ്ങിയ ഫിട്രസ് അടങ്ങിയ കടുംകാപ്പിലുള്ള പഴങ്ങൾആന്റി ഓക്സിഡന്റ് വിറ്റാമിൻ സിയും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചില ചരമത്തിലെ രക്തചക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *