നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയ്ക്ക് ഇതാണ് കാരണം..😱

സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന് ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ പരാതി പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേദനകളിൽ അതിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പല സമയത്തും നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഷോൾഡറിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ എന്നാൽ ഇസിജി എടുത്തുനോക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള തകരാറുകളും ഇല്ല എന്നത്.

   

ഇത്തരം വേദനകൾ വരുമ്പോൾ അറ്റാക്ക്മൂലം പോകുമോ എന്ന് ഭയന്നും ഉറക്കം തന്നെ വരാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ പറയുന്നതാണ പോസ്റ്റിയോ. പുരുഷന്മാരെക്കാൾസ്ത്രീകളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെതന്നെ 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിൽ.

എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ നെഞ്ചും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പുറകിൽ നട്ടെല്ലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇരുവശങ്ങളിലൂടെ മുൻപിലേക്ക് വാരിയിലുകൾ വരുന്നു. ഈ വരികൾ നമ്മുടെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശ്രേണം എന്ന് വിളിക്കുന്ന നെഞ്ചിന്റെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലുകളെ നെഞ്ചുമായി കണക്ട് കാർട്ടലേജെ ഈ കാർട്ടലേജെ ഇലാസ്റ്റി പോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസാണ.

ഈ കാർട്ടൂണ് നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത്വികസിക്കുന്നതിനും ചുരുങ്ങുന്നതിനും സാധ്യമാകുന്നത്. ഒരു റബ്ബർ പോലെ നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ ഇതൊരു ഷോക്ക് ഷോൾഡർ ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ അഥവാ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന നീർക്കെട്ടുകൾ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..