വിറ്റാമിൻ ഇ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യുത്തമം എന്നാൽ കുറവ് ഉണ്ടായാൽ…

ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വിറ്റാമിൻ ഈ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്.ആരോഗ്യകരമായ വ്യക്തിത്വവാളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട പോഷകങ്ങളാണ് വിറ്റാമിനുകൾ. വിറ്റാമിനുകൾ വെറുതെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമീകരണത്തിലൂടെയാണല്ലോ അതുണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ 13തരം വിറ്റാമിനുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഇതിൽ വിറ്റാമിൻ ഇ വളരെ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. അലിയിപ്പിക്കുന്നതിന് വിറ്റാമിൻ ആണിത് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ വിറ്റാമിന് ഈ ആവശ്യമാണ്.

   

വിറ്റാമിൻ ഇ യുടെ അപര്യാപ്തതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. നോട്ടീസിന്റെ രംഗത്തെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് പ്രകാരം പ്രധാനപ്പെട്ട നാലു ലക്ഷണങ്ങളാണ് വിറ്റാമിൻ ഇ യുടെ അളവ് കുറഞ്ഞുവെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. വിറ്റാമിനിയുടെ അളവ് വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്തതാണ് മുടികൊഴിച്ചിലിനെ കാരണമാകുന്നത് വിറ്റാമിൻ യുടെ അംശം കൂടിയ ഭക്ഷണം അധികരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് അകറ്റാം. ചത്തുപോയ മുടിയുടെ സെല്ലുകളെയും പോസിലുകളെയും പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ.

വിറ്റാമിൻ ഇക്കാവും ഹെയർ ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടികൊഴിച്ചിലിനെ തടയാൻ സാധാരണ തണുപ്പുകാലത്ത് മാത്രമാണ് ചർമ്മം വരണ്ട അവസ്ഥയിലാവുക. ചർമ്മം വരലുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം വിറ്റാമിനിയുടെ കുറവുണ്ട് എന്ന്. കാഴ്ച ശക്തി വ്യതിചലിക്കുക കണ്ണിന്റെ മസിലുകൾ ബലഹീനമാകുക തുടങ്ങിയവയാണ് വിറ്റാമിനിയുടെ കുറവുണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ.

കണ്ണിനെ ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓർമ്മകളുടെ അവസ്ഥ ശരീരത്തിന് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കും ഹോർമോണിന്റെ ആസന്തതാവസ്ഥയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനും പ്രയാസമായിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിറ്റാമിനിയുടെ അളവ് കുറവായിരിക്കും വിറ്റാമിൻ ഇ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം അധികരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനെ ഏറെ ഒരു പോംവഴി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *