ഉപ്പുറ്റി വീണ്ടുകീറുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉടനടി പരിഹാരം..

സാധാരണക്കാരായ ആളുകളിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും അവസ്ഥ വളരെയധികം ആളുകളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതോടെയാണ് പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നവരെ പലപ്പോഴും ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു മെഡിസിനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ വളരെ വളരെയധികം തന്നെ ഉണ്ട്.

   

പരിഹരിച്ച് കാൽപാദങ്ങളെയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും പലപ്പോഴും പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുയോജ്യം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചില പ്രകൃതത്തെ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം.

കാണുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും കാൽപാദങ്ങളിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാത്തത് കാരണമാണ്.ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെതന്നെ കൂടുതൽ മാർഗ്ഗമുള്ള ടൈലുകളിൽ ചവിട്ടുന്നതും എല്ലാം അതുപോലെ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അമിതഭാരവും എല്ലാം കാരണമാകുന്ന ജലം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ ഉപ്പച്ചിവിന്റെ പിറന്നാൾ വളരെയധികം ഉത്തമമായുള്ള ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും കുളി കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നത് എന്നത് കാൽപാദങ്ങളിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഇത്തരത്തിൽ ഉപ്പുറ്റിയും വരുന്ന അവസ്ഥ പോലെയുള്ള കാണുന്നത് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് കുളികഴിഞ്ഞ് പുരട്ടുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും ഇത് കാൽപാദങ്ങളിലെ വിള്ളൽ ഒരു പരിധിവരെ തടയുന്നതിന് ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *