കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് കിടിലൻ മാർഗ്ഗം…

ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പണ്ടുകാലമുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വളരെയധികം ചിലവ് കുറഞ്ഞ എന്നാൽ ആരോഗ്യം വളരെയധികം പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന പോഷകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് മുട്ട എന്നത്. കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്ക് ആയാലും മുട്ട കഴിക്കുക എന്നത് വളരെയധികം നല്ലതു തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉത്തര ആളുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട കഴിക്കുന്നതിലൂടെ തടി കുറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ തടി വയ്ക്കുമോ അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരും അതുപോലെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മുട്ട ഒഴിവാക്കുന്നവരും ഇന്ന് വളരെയധികം ആണ്. ധാരാളമായി പ്രോട്ടീനുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു മുട്ടയിൽ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ.

എന്നിവ എഗ്ഗ് വൈറ്റില്‍ നിന്ന് തരുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് ഒറ്റ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾക്കും തരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അതുപോലെതന്നെ ധാരാളം പ്രോട്ടീനുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മുട്ട എന്നത്. സൂപ്പർ ഫുഡ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും മുട്ട എന്നത് മുട്ട കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം നല്ല ഗുണങ്ങൾ ആണ് ലഭിക്കുന്നത്.

മുട്ടയിൽ ധാരാളമായി പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വൈറ്റമിൻ ബീറ്റ് വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ എ ഫോസ്ഫറസ് സിങ്ക് ഫ്ലൈറ്റ് സെലീനിയം വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഇ കാൽസ്യം മെഗ്നീഷ്യംഇത്രയും അധികം പോഷകങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുട്ട എന്നത് മുട്ട കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും.