ദിവസവും രാവിലെ ഇത് തേച്ചാൽ മുഖക്കുരു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയുകയില്ല

മുഖക്കുരു എല്ലാവരെയും തന്നെ സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വലിയ ചെലവ് വരുന്നത് ചികിത്സാരീതികളെക്കാൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെറിയ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രകൃതി ചികിത്സ നടത്താനായാൽ പണം ലഭിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡ് എഫക്ടും തടയാനാകും. എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മത്തിലാണ് പ്രധാനമായും മുഖക്കുരു വരാറുള്ളത് ചില ഹോർമോണുകളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ച് ചർമ്മത്തിൽ ഏൽക്കുന്നതും പൊടിയും ചൂടും തുടങ്ങി പലതരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകുന്നത്.

സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരേപോലെ നേരിടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാമതാണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകുന്നത് എണ്ണമയമുള്ള ചർമത്തിലാണ് പ്രധാനമായും മുഖക്കുരു വരാറുള്ളത് ചില ഹോർമോണുകളുടെ കുറിച്ച് തുടങ്ങി പലതര കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒരു വലിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രശ്നമാണ് മുഖക്കുരു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകുന്നത് എണ്ണമയമുള്ള ചർമത്തിലാണ് പ്രധാനമായും മുഖക്കുരു വരാറുള്ളത്.

ചില ഹോർമോണുകളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ചർമ്മങ്ങളിൽ ഏൽക്കുന്ന പൊടിയും ചൂടും തുടങ്ങിയ പലതാരകങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകുന്നത് മുഖക്കുരു മാറാൻ ഇത് ചില വഴികൾ. മുഖക്കുരുവിൽ ഉമിനീർ പുരട്ടുമ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൈട്രേറ്റ് വികടിച്ച് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആയി മാറും ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന അണുക്കളുടെ വളർച്ച തടയുകയും ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലൈസൊസൈറ്റി പ്രോട്ടീൻ തുടങ്ങിയ രക്തകോശങ്ങളുടെ.

ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ കുരുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഉള്ള നോമിനീരാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഒമിനിയം മാത്രമാണ് അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ളത് അതിനാൽ ഇതിനു മാത്രമേ മുഖത്തേക്ക് കുരുക്കളും മുറകളും മാറ്റുവാനുള്ള കഴിവുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *