ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ രഹസ്യം കേട്ട് ഭാര്യ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു…

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വരും അതുപോലെതന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും വളരെയധികം ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെയും പറയാഞ്ഞത്.മുറ്റമടിക്കുവാൻ ചൂരുമായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതും കണ്ടത് അവന്റെ ദേഷ്യമാണ്. ഏഷ്യൻ കാരണം ആ ചൂല് അവിടെയിട്ട് ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറി. അകത്തേക്ക് കയറും മുൻപ്നീട്ടിയൊന്ന് കാർക്കിച്ചിട്ടു പോകാൻ ഞാൻ മറന്നില്ല.ഈ വീട്ടിൽ കെട്ടി വന്ന കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ ദുരിതമാണ്.

   

എത്ര കാണരുതെന്ന് ശ്രമിച്ചാലും അവൻ എന്റെ മുന്നിൽ ചാടും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് അവനു നന്നായി അറിയാം അതുകൊണ്ടുതന്നെകണ്ടാലും കാണാത്ത പോലെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി കളയും അടുക്കളയിൽ എത്തിയിട്ടും എന്റെ ദേഷ്യം മാറിയില്ല ഗർഭം കൊണ്ട് ചായക്ക് വെള്ളം വെക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. എന്താ നീ ഇന്ന് മോനെ കണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വെറുതെ രാവിലെ തന്നെ എന്റെ വായിൽ ഇരിക്കുന്നത് കേൾക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയാവും അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി.

വളരെ ആഘോഷത്തോടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടന്നത് ചെറുക്കനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ബോധിച്ചു നല്ല ജോലി വിദ്യാഭ്യാസം കുടുംബ മഹിമ എല്ലാമുണ്ട്. സ്വഭാവം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വിവാഹത്തിന് എനിക്ക് സമ്മതമായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയൽപക്കത്തെ ചേച്ചിയാണ് ആദ്യമായി ആ സൂചന തന്നത്.

നമ്മുടെ വടക്കേ വീട്ടിലെ രമണിയുടെ ഇളയ മകൻ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആണ് എന്നാണ്പറയുന്നത്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഇളയമ്മയുടെ സ്വഭാവം അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല. മക്കൾ മോണില്ലേ ഭർത്താവ് തളർന്നു കിടപ്പല്ലേ നാട്ടിലെ ആളുകളെ മൊത്തം വളച്ചെടുത്താണ് അവർ വീട്ടിൽ ചെലവ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നത. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *