10000 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് വിമാനം തകർന്നുവീണപ്പോൾ.

ഒരു വിമാനം രണ്ടായി പിളർന്നുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വീഴുകയും ഈ വിമാനം താഴേക്ക് വീണത് പതിനായിരം അടി താഴേക്കാണ്. ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ചാരമായി തീർന്നപ്പോൾ 17 കാര്യം മാത്രം മരണത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആർക്കും വിശ്വാസം വരാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും വിശ്വസിക്കാതെ വയ്യ 10000 അടിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ് രക്ഷപ്പെട്ട.

   

ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് ജ്യൂസ് ജൂലിയാന. 1971 ഡിസംബർ 24നാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. തോമസ് ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി തന്റെ ഹൈസ്കൂൾ പഠനത്തിനുശേഷം അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് അമ്മയോടൊപ്പം പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ജൂലിയാന. ഇവർ യാത്രയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വിമാനം മുൻപ് പലതവണ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജൂലിയാനയുടെ അച്ഛൻ.

അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഈ വിമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യരുത് പറ്റുമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ വരുവാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ വിമാനത്തിന് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയതിനാൽ തന്നെ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം അവർ മുൻപ് നിശ്ചയിച്ച വിമാനത്തിൽ തന്നെ യാത്ര തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു..

കാലാവസ്ഥ വളരെ പ്രതിഫലം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഇതിനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിമാനം പറന്നു ഉയർന്നത്. വളരെ ശക്തമായ ഇടിയും മിന്നലും മഴയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാത്രി ആയിരുന്നു അത്. എത്ര ആരംഭിച്ച കുറച്ച് സമയത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ കാണുന്ന താഴെയില്ലെങ്കിൽ അമർത്തുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *