60 വയസ്സുള്ള വൃദ്ധൻ കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ…

ഈ പ്രായത്തിൽ പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാണിക്കാനാണാവോ ആ പെണ്ണിന്റെ വീതി ഇനി നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പനിയാകാതെ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. രമേഷിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടമേ വീട്ടിൽ കൂടിയ അയൽക്കാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും അടക്കം ചിരിയും ഇടക്കൊക്കെ രമേശിന്റെ ചെവിയിൽ പതിഞ്ഞെങ്കിലും അയാൾ അത് കേൾക്കാത്ത എല്ലാവർക്കും മുമ്പിൽ ചിരിക്കുന്ന മുഖമായി തന്നെ നിന്നു ഏതാണ് അറബിനോട് അടുത്താണ് രമേശിന്റെ പ്രായം. മക്കൾക്ക് നാലും ആറും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ്.

അയാളുടെ ഭാര്യ മരിച്ചത് അതിൽ പിന്നെ അയാളുടെ ആ രണ്ടു പെൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് രമേശൻ ജീവിച്ച അത്രയും. പെണ്ണുകളിലെ വളർന്നുവരുന്നത് അവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു അമ്മ വേണം അത് പറഞ്ഞ് പലരും അയാളെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു വിവാഹം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കും തന്നെ മക്കളെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിൽ നിന്നും രമേശൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു. പെൺമക്കളെ രണ്ടിനെയും നല്ലപോലെ പഠിപ്പിച്ച് വിവാഹം.

കഴിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ പിന്നെ അയാൾ തനിച്ചായി. ഭർത്താക്കന്മാർക്കൊപ്പം വിദേശത്തേക്ക് താമസം മാറ്റിയ മക്കളുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു തനിച്ചായ അച്ഛനെ വീണ്ടും ഒരു കല്യാണം. ഈ വയസ്സാംകാലത്ത് ഇനി ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ തനിച്ചായി പോയ രമേശനും ഇടയ്ക്കിപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടു വേണമെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിത്തുടങ്ങി.

പതിയെ അച്ഛന്റെ കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ മക്കൾ കല്യാണക്കാലമായി മുന്നോട്ടുപോയി ഇളയ മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിലുള്ള സ്ത്രീയാണ് സീത. ഏതാണ്ട് 400 നോട് പ്രായം തിന്നുന്ന ഇരുനിറത്തിലുള്ള അല്പം തടിച്ച ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ അവരും ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരുടെയും പീഡനം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയാണ് അവർ അവിടെ വിട്ടിറങ്ങിയത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..