മാതൃസ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല മുൻപന്തിയിൽ മൃഗങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്…

വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഇന്ന് പല ജീവിതങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കിയ നിരവധി കഥകൾ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരിക്കും. ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ വന്യമൃഗം ആക്രമണം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പുലി എന്ന മൃഗംചെയ്ത പ്രവർത്തി ആരെയും വളരെയധികം ഞെട്ടിച്ചുപുലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന വികാരം ഭയമായിരിക്കും കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒരു വർഷം മറ്റു മൃഗങ്ങളെക്കാൾ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത്.

   

പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുലികളോട് വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചർച്ചയാകുന്നത് . ബ്രിഡ്നി എന്ന യുവതിയും ഒരു പുലിയും തമ്മിലുള്ള വീഡിയോ എന്താണെന്നല്ലേ ബ്രിഡ്നി എട്ടുമാസം ഗർഭിണിയാണ്. അപ്പോഴാണ് അവർ ലേക്ക് പോയത് ധാരാളം മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ ആകർഷണം പുലികൾ തന്നെയാണ് പുലികളെ മനുഷ്യരെയും ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പൊതുവേ ഈ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നാൽ പതിവിന് വിപരീതമായ കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് നടന്നത്. ബ്രിഡ്നി ഗ്ലാസിന് അടുത്ത് വന്ന് നിന്നതും ഒരുപോലെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവളുടെ ശരീരത്ത് മുഖം ഇട്ട് ഉരക്കുന്നത് പോലെ ഗ്ലാസിൽ മുഖമിട്ട് ഉരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.

കണ്ടു നിന്നവരെല്ലാം വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഉടനെ ബ്രിഡ്നി എഴുന്നേറ്റു തന്റെ വയറു കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും പുലി വളരെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും കാണാം.വളരെ മാതൃസ്നേഹം ഉള്ള മൃഗമാണ് പുലി രണ്ടു വർഷത്തോളം പുലി തന്നെ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കി കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കും പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *