പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടി ചെയ്തത്.

പരീക്ഷക്ക് തന്നെക്കാൾ മാർക്ക് വാങ്ങി എന്നും പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കോൺഗ്രസ് കുത്തി ഇറക്കുവാണോ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഒന്നും മിണ്ടാൻ ആകാതെ അമ്മയുടെ അമ്മ ഇരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ പരാതിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒതുങ്ങിപ്പോയി ഇല്ലെങ്കിലോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൂരതയ്ക്ക് മുതിരും എന്ന് അമ്മ ഒരിക്കലും.

കരുതിയിരുന്നില്ല. എനിക്കറിയില്ല ടീച്ചർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇവൾ അല്ലായിരുന്നു ഒന്നാമത് ആദ്യമായി രണ്ടാമത് ആയപ്പോൾ മുതൽ ഇവൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നു പറഞ്ഞ് അതൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങളെ സ്കൂളിലെ അഭിമാനം ഒന്ന് നിർത്തുമോ അവളുടെ അമ്മ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഞെട്ടിത്തരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു അഭിമാനം.

പിള്ളേര് നോക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതും തുറന്നു വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാ, കേശുണ്ടാക്കാലോ അല്ല അത് മതി എന്റെ മകൾ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും കൈ കഴുകി രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ഒരു ദിവസം എട്ടും പത്തു മണിക്കൂർ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് സ്കൂളിലാണ് നിങ്ങളോടുള്ള വിശ്വാസം കൊട്ടല്ലേ അവരെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്ന.

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല സോറി സാർ ഒന്നാമത് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ പിടിച്ച് കളിച്ചു വളരുന്ന പിള്ളേരാണ് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനുള്ള സോഴ്സുകൾ അവർക്ക്. അതിൽ തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള പക്വത വരും മുൻപേ എല്ലാം തലയിൽ കയറും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക..