എന്തായിരിക്കും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്…

എന്താടി നിനക്ക് ഇത്ര ദേഷ്യം പെൺപിള്ളേർക്ക് ഇത്ര ദേഷ്യം പാടില്ല അതെന്താ പെമ്പിള്ളേരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിനക്ക് വഴിയേ മനസ്സിലാകും കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. കെട്ടിച്ചു വിട്ടിട്ടില്ല അതിനുമുമ്പ് പെൺകുട്ടിയെ പ്രാ പ്രകുവാണോ സുധേ. അയൽ വീട്ടിലെ ജാനമ്മ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. എന്നെന്നും പെണ്ണ് തന്നെയാണ് അടുക്കളയിലെ കെട്ടിയോനും മക്കൾക്കും വെച്ചുകൊടുത്തു അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി.

അടുക്കളയിൽ വച്ച് വിളമ്പി കൊടുത്തത് അവരുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അടങ്ങിയ ഒതുങ്ങി കഴിയണമെന്ന് ആരു പറഞ്ഞു ഈ ചിന്തയാണ് ആദ്യം മാറേണ്ടത്. അർച്ചന ദേഷ്യം വന്നു തുടങ്ങി അമ്മയെ എനിക്ക് ഇതൊന്നും നോക്കിനിൽക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ചോറ് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നില്ല. അയ്യോ ഡി എന്റെ മോള് പട്ടിണി ഇരിക്കേണ്ട അതും.

ഞാൻ ജീവനോടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾസുധാമണി അകത്തേക്ക് പോയി ചോറ് പൊതി കൊണ്ടുവന്ന അർച്ചനയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ദൈവമേ സമയം വൈകി ഇന്നും സത്യൻ സാർ എന്നെ പൊരിക്കും. അർജുന തിടുക്കത്തിൽ സ്കൂട്ടിയിലേക്ക് കയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പോയി സത്യൻ സാറിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് അർച്ചന കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രമല്ല ഡിസൈനിങ് ഓർണമെൻസ് ഡിസൈനിങ് എല്ലാം വഴങ്ങും.

അർച്ചനയ്ക്ക് ഡിഗ്രി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സിൽ ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സത്യൻ സാറിന്റെ ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ടിൽ ചേർന്നത് പിന്നെ അവൾ അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ചെറിയ വരുമാനം അമ്മയ്ക്ക് മകളും അടങ്ങുന്ന ആ കുടുംബത്തിന് കഴിയുന്നത് വളരെയധികം ധാരാളം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.