വീട്ടിൽ അന്യരെപ്പോലെ കഴിക്കേണ്ടി വന്നു, ഭർത്താവിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഭാര്യയെ ഞെട്ടിച്ചു..

ആർക്കാണ് സ്നേഹം കൂടുതൽ അമ്മയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോ, അതോ മക്കൾക്കോ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ നാളുകളിൽ കരുതി ഈ ലോകത്തിലെ സ്നേഹം മുഴുവൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. ദിവസങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ആ സ്നേഹം മറ്റ് അവിടെ ഒരു തരിശുഭൂമിയാണെന്ന്. കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നാൽ മാത്രമേ ഉറക്കം വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ചുറ്റിവരിഞ്ഞ ആ കൈകൾ സ്വന്തം തിരിഞ്ഞു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഭർത്താവിനെ.

സങ്കടത്തോടെ നോക്കിയാൽ രാത്രികൾ നിരവധിയാണ്. ഇപ്പോഴും തിരക്ക് തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനോ അടുത്തിരുന്ന രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ നേരമില്ലാതെയായി ഭർത്താവിനെ അതോടെ ഞാൻ വെറുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ മക്കളിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുങ്ങി എന്നെ അകറ്റിനിർത്തുന്ന ഭർത്താവിനെ ഞാനും അകറ്റി നിർത്തി. ഒരു വീട്ടിൽ അന്യനെപ്പോലെ ഞങ്ങൾ പിന്നീടങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചു.

മക്കൾ സ്നേഹിച്ചു പുന്നസും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോയി അവർ അതിന്റെ 100 ഇരട്ടി എന്നെയും സ്നേഹിച്ചു മക്കളുടെ സുഖങ്ങൾ സന്തോഷങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടു ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭർത്താവിനെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തു. അവരത് അർഹിക്കുന്നതായി തോന്നി അവർ അവരുടെ കടമ നിറവേറ്റുന്നു എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു ജീവിതം മക്കളെ അച്ഛനിൽ നിന്നും അകറ്റിനിർത്താൻ ഞാൻ എന്നും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു.

രണ്ട് ആൺമക്കൾ വളർന്നു വലുതായി അവർക്ക് ചിറകുമുളച്ചപ്പോൾ അവർ അവരുടെ പാട്ടിനെ പറന്നകന്നു. അവർ അവരുടേതായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പൊക്കി അവരുടെ ഇണയുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി ജീവിച്ചു. അമ്മയെ മക്കൾ മറന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് തകരുന്നതോ വിഷമിക്കുന്നതോ ഞാൻ കണ്ടില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.