വയറു ചാടുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാൻ പത്തുവഴികൾ

വയറു ചാടുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാൻ ആയിട്ട് പല വിദ്യകൾ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ചില പ്രത്യേകതരം വ്യായാമങ്ങളുടെ പലതും രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ചില പ്രത്യേക വ്യായാമങ്ങൾ ഏറെ ഗുണം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വയറു കുറയ്ക്കാം പുരുഷനാണെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതിയാകും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലരുടെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് തടിയില്ലാത്തവർക്ക് പോലും വയറു ചാടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ.

പലതുണ്ടാവാം അനാരോഗ്യപരമായ ആഹാര ശീലങ്ങൾ മുതൽ വ്യായാമക്കുറവ് വരെ ഇതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ ആണെങ്കിൽ പ്രസവശേഷം വയറ് ചാടുന്നത് സാധാരണമാണ്. വയറു ചാടുന്നത് കേവലം സൗന്ദര്യ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നം കൂടിയാണ്. വയറ്റിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പ് മറ്റേത് ഭാഗത്തെ കൊഴുപ്പിനേക്കാൾ അനാരോഗ്യപരമാണ്. പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോലും വണ്ണം വയ്ക്കുന്നു.

എന്ന് പരാതി പറയുന്നവർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. കൃത്യമായ വ്യായാമവും ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചും ഭാരം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ എത്രയോ പേരുണ്ട്. അതേസമയം തടി കൂടുന്നു എന്ന് പരാതി പറയുകയും തടി കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പല മാർഗങ്ങളും മടിമൂലം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നവരും നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട്. ഇവർ പറയുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം സമയക്കുറവാണ്.

അതുകൊണ്ടു വണ്ണം കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു വണ്ണം കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന 10 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ ചിലത് പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കരുത്. പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൽ പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക. പ്രഭാതഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഓട്സ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ്. കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.