കെമിക്കലുകളിൽ ഇല്ലാതെ മുടി സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യാൻ…

ഇന്നു മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി കാര്യത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് നന്ദിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രവർത്തികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. ഇന്ന് നമ്മുടെ മുടിയെ പല രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ചുരുളൻ മുടി ആണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് സംരക്ഷിച്ച് പോകുന്നതിനും ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ വളരെയധികം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

   

കാണാൻ സാധിക്കും മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുടി ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുടി നല്ല നീളത്തിൽ വളരുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നവരും വളരെയധികം ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ.

യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും കൂടി നീളത്തിൽ വളരുന്നതിന് സ്ട്രൈറ്റ് ആയി നിലനിൽക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത മാർഗമാണ് കപ്പ എന്നതും കപ്പ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മുടിയും നീളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സാധിക്കും എത്ര ചുരുളൻ മുടിയായാലും നീളത്തിൽ വളരുന്നതിന്.

ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് മുടിയുടെ സാധാരണ സ്ട്രൈറ്റ്നറെ ഇന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അത്രയ്ക്കും ഗുണങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത്. ഇതും കപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവയും ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുടി സ്ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *