ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്തു ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത ഭംഗി ലഭിക്കാൻ കിടിലം വഴി.

മുഖം സംരക്ഷണത്തിന് ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക ചർമ്മത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാരുമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിനു ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ചരമ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും.

   

എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. ചർമം സംരക്ഷണത്തിനും നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അതുപോലെതന്നെ ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി ഒത്തിരി വിലകൂടിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നവരും വളരെയധികം ആണ്. മിന്നൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും പലപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്ത് അമിതമായി മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതും പലപ്പോഴും.

https://youtu.be/j1DtRJfZcmg

നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനായി കാരണമായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചർമ്മത്തിന് ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിന് തിളക്കവും ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരി വന്ന പാടുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ഇത്തരത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിർത്തുന്നതിന് വളരെയധികം.

സഹായിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചർമ്മത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കമുള്ളതാക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാപ്പിപ്പൊടി എന്നത് കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്ത ചരമ നല്ല തിളക്കവുംസൗന്ദര്യവും പകരുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *