മുഖസൗന്ദര്യം തിളക്കത്തോടെ സംരക്ഷിക്കാൻ…

മുഖസൗന്ദര്യം നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ചർമ്മത്തിൽ ഈർവനം നിലനിർത്തി മുഖത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ കാണാൻ സാധിക്കും കുട്ടികൾ ആയാലും കൗമാരപ്രായക്കാരും മുതൽ പ്രായമായവരെയും മുഖസൗന്ദര്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ് നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരെ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്ന ചർമ്മ കറുത്ത.

   

പാടുകൾ കരിവാളിപ്പ് മുഖക്കുരു മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കിയ ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം ആയിട്ടുള്ളത് മിക്ക ആളുകളും ചരമ സംരക്ഷണത്തിന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു.

നിലനിർത്തി ചർമ്മത്തിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഉത്തരപ്രവർത്ത മാർഗങ്ങളുണ്ട് കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ് അല്പം കസ്തൂരിലും തക്കാളി നീരും തേങ്ങാപ്പാലും നാരങ്ങനീരും ചേർന്ന് മിശ്രിതം ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടുന്നത് ചർമ്മത്തെ തിളക്കമുള്ളതാക്കുന്നതിനും നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ചർമം യൗവനത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *