നല്ല കട്ട താടിയും മീശയും ലഭിക്കാൻ..

പുരുഷത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി താടിയായും മീശയും കാണുന്ന ആളുകൾ കുറവല്ല പുതുതലമുറ ഇന്ന് നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ ഷേവ് ചെയ്താൽ മീശ വരും എന്ന ധാരണ തെറ്റാണ്.വളരുവാൻ വേണ്ടത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഇത് ശരീരത്തിലെ രോമകൂപങ്ങളിലേക്ക് പോഷകങ്ങൾ എത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും. വ്യായാമത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലെ രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിക്കും ഇത് മുടിയും രോമം വളരാൻ നല്ലതാണ് വൃത്തിയുള്ള ചർമം.

   

രോമവളർച്ചയെ സഹായിക്കും അതിനാൽ കർമ്മ വൃത്തി പാലിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നന്നായി ഉറങ്ങുക നല്ല ഉറക്കം ശരീരത്തിന്റെ ആകെയുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് പോലെ രോമവളർച്ചയ്ക്കും രോമങ്ങൾ കൊഴിയാതിരിക്കാൻ പ്രധാനമാണ്. അതുപോലെ അവണത്തുണ്ടിൽ പുരട്ടി മസാജ് ചെയ്യുന്നത് മീശ വളരാൻ സഹായിക്കും. പെറ്ററോൺ എന്ന പുരുഷ ഹോർമോൺ രോമവളർത്തിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനാൽ തന്നെ സഹായിക്കുന്ന വഴികൾ ഏതാണെന്ന്.

നോക്കാം. മധുരം ഇൻസുലിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹോർമോൺ അളവിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും പരിഹാരം മധുരം കഴിവതും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.വൈറ്റമിൻ ഡി എസ് സിറോൺ വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക വേറൊരു വഴിയാണ് സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുക എന്നത്. ശരിയായ ശരീരനില ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ തോതിനെ ബാധിക്കും. .

നിവർന്നിരിക്കുക നടക്കുക ശരിയായ ശരീരം എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക.ലക്ഷണമായി താടിയായും മീശയും കാണുന്ന ആളുകൾ കുറവല്ല പുതുതലമുറ ഇന്ന് നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ ഷേവ് ചെയ്താൽ മീശ വരും എന്ന ധാരണ തെറ്റാണ്.വളരുവാൻ വേണ്ടത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഇത് ശരീരത്തിലെ രോമകൂപങ്ങളിലേക്ക് പോഷകങ്ങൾ എത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും. വ്യായാമത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലെ രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിക്കും ഇത് മുടിയും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *