മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാനും…

മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്ന വളരെയധികം ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മുടികൊഴിച്ചിൽ പരിഹരിച്ച് മുടിയേ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും.

   

എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കൽ അടക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത്തരം കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അനുയോജ്യം .

പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് കഞ്ഞിവെള്ളം പോലെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വളരെയധികം ആയി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ നല്ല മുടിയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.നല്ല മുടി ലഭിക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനും ഇന്ന് വിപണി ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങളെ കൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

അതുപോലെതന്നെ തലമുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരൻ മുടികൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്സവാള നേരം അല്പം കഞ്ഞിവെള്ളവും ചേർത്ത് മിശ്രിതം പുരട്ടുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിലെ താരൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മുടികൊഴിച്ചിൽ പരിഹരിച്ച് മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *