ഈ മകന് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സമാധാനമായത്..

എന്താ മോനെ ഇത്? കല്യാണമായിട്ട് ഈ ഭ്രാന്തിയെ ഇവിടേക്ക് എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു ഭ്രാന്തി ആണത്രേ. അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു മനുഷ്യർ എത്ര സ്വാർത്ഥരാണ്. അമ്മഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ കല്യാണം എന്റെ ആണെങ്കിൽ ആ പന്തലിൽ മുന്നിൽ ഇവരുണ്ടാകും ഇതെന്റെ തീരുമാനമാണ്. അതു പറയുമ്പോൾ കൺകോളിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി നടന്നുവേണം അമ്മ എന്തൊക്കെയോ അകത്തേക്ക് പോയി.

വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് കൊണ്ട് ആരൊക്കെ വരുന്നു പോകുന്നു പിടിപ്പത് പണിയുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴാണ് ശാന്തമായത്. ഞാൻ ലക്ഷ്മി അമ്മ അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അമ്മയ്ക്ക് പിടിച്ചില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വീടുപണിത്തപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ആരെയും കയറ്റാതെ അടച്ചിട്ട മുറിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നു നിനക്ക് വട്ടാണോ തള്ളയെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയാൽ പോരെ.

അതിഥികൾക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ഈ മുറി അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പണികഴിപ്പിച്ചത് അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആരുമുള്ള. ലക്ഷ്മി അമ്മ ഇനി ഈ വീട്ടിൽ എന്നും ഉണ്ടാകും ലക്ഷ്മി അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ആ കണ്ണുനീർ തുടച്ചിട്ട് ഞാൻ വാതിൽ അടച്ചു.മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓടിയെത്തി. അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് രസമായിരുന്നു ഞാനും.

പങ്കെടുത്ത ലക്ഷ്മിയുടെ മകനും കുമാറും കൂടിയാണ് എന്തിനും ഏതിനും ഒരുമിച്ചു പോകാറുള്ളത്.കുമാരേട്ടൻ എന്നിലും മൂത്തതാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ ബിരുദത്തിന് അവസാന വർഷം ഏട്ടൻ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിനും പഠിക്കുന്നു. എന്തിനും ഏതിനും ഏട്ടനാണ് എനിക്ക് തുണ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.