പ്രസവസമയത്ത് പറഞ്ഞ ഈ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ഡോക്ടറെ വിഷമത്തിലാഴ്ത്തി..

പലപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെയധികം വിചിത്രമായി തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ഇന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും ജനനം എന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുക എന്നത് അമ്മമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒത്തിരി മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

   

ഒരു ഡോക്ടറെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു വലിയ വിഷമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഈ ഡോക്ടർ വളരെയധികം വിഷമത്തോടെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാരണം 14 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ അത് അമ്മയുടെ ജീവന് വളരെയധികം ആപത്താണ്.

എന്ന് പറഞ്ഞതിനുശേഷം പറഞ്ഞത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ജീവൻ വേണം എന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ്. അമ്മ എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ദൈവമാണ് തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും തയ്യാറാക്കുന്നവരാണ് അമ്മമാർ. 14 വർഷം കാത്തിരുന്നെത്തിയ കുഞ്ഞ് അതിഥിയെ വരവേൽക്കാൻ.

വേദന കടിച്ചമർത്തി പ്രസവവേദനയും പുളയുന്ന ആ അമ്മയോട് കണ്ണുനിറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളുടെ ജീവനെ ഈ പ്രസവത്തോടെ ഉണ്ടാകും. ഒരു നിമിഷം പോലെ ആലോചിക്കാതെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു ആപത്തും വരുത്തരുത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ചങ്ക് പൊട്ടുന്ന ഒരു കുറിപ്പാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *