ഈ കുട്ടിയുടെ വിഷമം തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്.

മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്നേഹവത്സലങ്ങൾ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക എന്നത് അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം പകരുന്ന ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും അറിയാതെ അവർ അവരുടെ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും സ്ഥാനത്ത് ആ വ്യക്തികളെ കാണുകയും ചെയ്യും.ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക എന്നത് വളരെയധികം വിഷമം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും അത്.

   

അവരുടെ മുമ്പിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹങ്ങൾനൽകുന്നവരോട് വളരെയധികം ആപ്രിയവും സന്തോഷവും ആരാധനയും അതുപോലെ തന്നെ അവർ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പോലും അവർആശിച്ചുപോകും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കാരണമാവുകയും.

ചെയ്യുന്നുണ്ട്.തനിക്ക് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന യുവാവിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് എന്താണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുക സാർ.റയാൻ കുറച്ചു നാളുകളായി അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്.ഉമ്മയുടെ വാതോരാതെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അതിനു വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നില്ല.ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ടീച്ചറുടെ പേരാണ് അവൻ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. ടീച്ചർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അവൻ പിന്നീട് ഉമ്മ എന്നാക്കി വിളി അപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നിത്തുടങ്ങി.

കുറച്ചുദിവസം മുൻപാണ് എന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് ടീച്ചറുംഉമ്മയെ അവനെ സ്വന്തം ഉമ്മയാക്കി തരുമോ എന്നത്. എൽകെജിയിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ മോന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയൊരു ചിന്ത എങ്ങനെ അവന്റെ മനസ്സിൽ അതുവരെ ഉമ്മ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അപവും അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരം വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *