ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കും…

ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് മതത്തിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിലും വളരെയധികം വർഗീയത നടമാടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ലോകത്ത് അതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിവിടെ പറയുന്നത്. സംഭവം ഇങ്ങനെ ഷോപ്പിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയത് മുറിയുടെ.

   

വാതിലിൽ തൂക്കിയിട്ട വലിയ കോലവും ഓം എന്ന ചിഹ്നവും വാതിൽ പടിയിലെ അരിപ്പൊടി കോലവും കണ്ടപ്പോൾ താമസക്കാർ ഹിന്ദുമതത്തിൽ പെട്ടവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി.കോലം മരിച്ചതിൽ ചവിട്ടി പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചു ഞാൻ കോളിംഗ് ബെൽ അമർത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം അവർക്ക് വലുതാണ്. അതിനെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ സത്യവിശ്വാസി അല്ല മുസ്ലിം ആയ എനിക്ക് മദ്രസയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അറിവായിരുന്നു.

അത് കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു ശേഷം വാതിലിനു മുന്നിൽ നിന്നും അല്പം മാറിനിന്നു ഒരാൾ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അകത്തുള്ളത് കാണാൻ ഭാഗത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് മാന്യതയല്ല.കൂടാതെ ഡെലിവറി സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെറിയ അപാകതകൾ പോലും വലിയ അപരാധമായി സ്ഥാപനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം അതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് വാതിൽ തുറന്നു.

വന്ന സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ സാധനങ്ങളും നൽകി അവർ അകത്തു പോയി സാധനങ്ങൾ അകത്തു വച്ച് ബില്ലിലുള്ള കാശ് തന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു താങ്കൾ മുസൽമാനാണ് അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് എന്തോ പന്തികേട് തോന്നി അവർ ഒരു ബ്രാഹ്മിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബീഫ് കഴിക്കുന്ന മുസ്ലിം ആയ ഞാൻ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇഷ്ടമായില്ല ആയിരിക്കുമോ എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *