ഭിക്ഷക്കാരിയുടെ റൂം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കും കാര്യങ്ങൾ..

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ രൗചാരി ജില്ലയിൽ ഭിക്ഷാടനം നടത്തി ജീവിച്ചിരുന്ന യാചക സ്ത്രീയെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ഷെൽട്ടർ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു താമസിച്ചിരുന്ന താൽക്കാലികസ്ഥലം പരിശോധിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 65 വയസ്സുള്ളവർ 30 വർഷത്തിലധികമായി ബസ്റ്റാന്റിലും സമീപപ്രദേശത്തെ തെരുവുകളിലും ഭിക്ഷ യാചിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്.

ഇത്തരക്കാർക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് അഭയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അഡിഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി സുഖദേവ് സമ്മേള വെളിപ്പെടുത്തി ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കാൻ എത്തിയ മുൻസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി തൊഴിലാളികളാണ് മൂന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകളിലും ബാക്കിലുമായി നോട്ടുകളും ചില്ലറുകളും ഭദ്രമായി പൊതിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടത്.അപ്പോൾ തന്നെ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു.

പോലീസും സംഭവത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് 29857 രൂപ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി. പണം തന്നെ തിരിക്കും നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഭിക്ഷ യാചിച്ചു കിട്ടിയിരുന്ന പണം മുഴുവൻ ഇവർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകളിൽ ആക്കി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവർ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് മറ്റു വിവരങ്ങളോ ആർക്കും.

അറിയില്ല 30 വർഷം അധികമായി ഇവിടെ ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നുണ്ട് പണം കണ്ടെത്തി നൽകിയ മുൻസിപ്പൽ തൊഴിലാളികളുടെ സത്യസന്ധതയെ മജിസ്ട്രേറ്റ് അഭിനന്ദിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ആരെയും വളരെയധികം കെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ഭിക്ഷക്കാരി പണം എല്ലാം കൂട്ടി കൂട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്നവർ കണ്ടു ഞെട്ടിപ്പോയി അവർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.