ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകുന്നതിനേ കാരണമാകും…

ഇത് വളരെയധികം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും മൂത്രത്തിൽ കല്ല് എന്നത് പലപ്പോഴും നടുവേദന തുടങ്ങി അടിവയറിന് വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും കൂടെ ഓർക്കാനവും മറ്റും അനുഭവപ്പെടുകയും ശബ്ദിക്കുന്നതിനുള്ള തോന്നൽ മൂത്രം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പോകാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകണമെന്നത് ഉണ്ടാവുകയും ഇതൊക്കെമൂത്രത്തിൽ കല്ല് എന്നതിന്റെ .

   

അഥവാ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ്.എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ലവണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നു. ലവണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽസ്യം പൊട്ടാസ് കൂടിയും മഗ്നീഷ്യൻ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തതിനുശേഷം നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ തുകയും മൂത്രം വഴി പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ചില ജീവിതശൈലികൊണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ .

നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇത് ക്രിസ്റ്റലുകൾ രൂപപ്പെടുകയും ഈ ക്രിസ്റ്റലുകൾ ചേർന്ന് കല്ലുകൾ ആയ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതൊരു മണൽത്തരിയുടെ വലിപ്പം മുതൽ ടെന്നിസ് വരെ ആകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതലായും പുരുഷന്മാരിലാണ് മൊത്തത്തിൽ കല്ല് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ലുണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഒന്നായി പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്നു പറയുന്നത് .

വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് അളവ് കുറയുന്നതാണ്. ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറയുന്നത് വഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം ആയിത്തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതി അതായത് ഭക്ഷണത്തിൽ നാരടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതും ജങ്ക് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്നിവ അമിതമായി കഴിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *