18 വയസ്സുകാരൻ ബസ്സിൽ കണ്ട 23 വയസ്സുകാരിയെ കല്യാണ ആലോചിച്ചപ്പോൾ…

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങുകളിലെല്ലാം വെറും വ്യർത്ഥ പ്ലാനിംഗ് ആയി മാറുന്നതും ആയിരിക്കും.ചേച്ചിയെ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരിയാണ് കേട്ടോ പുറത്ത് കാഴ്ചകണ്ട് കണ്ണുംനട്ട് .

   

ഇരിക്കുന്ന എന്നോട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ചെക്കൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് പകച്ചു. ദൈവമേ ഇതേതാ ഈ അവതാരം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആളെ കണ്ടാൽ ഒരു 10 18 വയസ്സ് ഒക്കെ തോന്നിക്കും. ഏതൊരു സ്കൂൾ യൂണിഫോമാണ് വേഷം വിളിച്ചു വരുന്നതേയുള്ളൂ എങ്കിലും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അങ്കലാപ്പ് ഉയർന്നു എന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു. പണ്ടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ബസ്സിലെ സൈഡ് സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെയും.

ഞാൻ എല്ലാം മറക്കും. അവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കാൻ ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാറിയിരിക്കാം ആയിരുന്നു. ബസിൽ അംഗങ്ങൾ കുറെ ഒഴിഞ്ഞു സീറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നിൽ ഒരു ഭയം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ പ്രായക്കാരെയും വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കയ്യിലെ ബാഗ് ഞാൻ മുറുകെപ്പിടിച്ച്.

മൂലയിൽ ഒപ്പം അല്പം ഒതുങ്ങിയിരുന്നു. പലപ്പോഴും കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ എന്നെ നോക്കി ഇരിപ്പാണ്. അകത്ത് വരുന്ന ഭയം പുറമേ കാണിക്കാതെ ഞാൻ അവനെ ഒന്നും നോക്കി. എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അല്പം കനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ചോദിച്ചു ചേച്ചിയുടെ പേര് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഒട്ടുംകനം കുറിച്ച് അത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിക്കാനാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *