ഈ മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ മുറിവുകൾ..

നാശത്തിന്റെ തലവട്ടം കണ്ടതും തുടങ്ങിയതാ നശിക്കാൻ ഏതു നേരത്താണോ ദൈവമേ ഇവളൊക്കെ എന്റെ വയറ്റിൽ വന്ന പിറന്നത്. അടുപ്പിലേ തീ കൊണ്ട് അമ്മ മിന്നുവിനെ പ്രാഗി. മുൻപു വശത്തെ ഇറയത്ത് പുസ്തകം നോക്കിയിരുന്ന 13 കാരി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാതെ അതിലേക്ക് തുറിച്ചുനോക്കി ഇതെല്ലാം കേട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു . ഐഎസിന് പഠിക്കുവായിരിക്കും തമ്പുരാട്ടി മുന്നിലെ കമ്പിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അവളെ നോക്കിപുച്ഛിച്ചു.

നിങ്ങൾ ഇന്നും ഒന്നും മേടിക്കാതെ ഒടുക്കത്തെ കുടിയും കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് മനുഷ്യ അലറിക്കൊണ്ട് അമ്മ മുൻവശത്തേക്ക് വന്നു അതേടി ഞാൻ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല നീ അങ്ങ് എന്നെ ഉറക്കിക്കളയുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കും നീ നോക്കിക്കോ അമ്മ നൈറ്റി പൊക്കി കുത്തി കലയോട് അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു. പിന്നെ നീയല്ലേ നിന്റെ അപ്പൻ അത്രയും.

പറഞ്ഞപ്പോൾ ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ മുറ്റത്തേക്ക് വീണു. അയ്യോ അച്ഛാ പുസ്തകം മടക്കിവെച്ച് മിന്നു ഓടി. അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. തൊടരുത് എണീക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുഖത്തെ ഛർദി തുടച്ചു കളയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അവൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി. അച്ഛനോ ആരുടെ അച്ഛൻ അവളും പോയി കിടന്നിട്ട് വന്നതിന്റെ.

ഫലമാ നീ എന്നെ അച്ചായന് വിളിക്കുന്നു മിന്നുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അവളുടെ ഒരു പൂക്കണ്ണീര് നല്ല തൂവെള്ള പോലുള്ള എനിക്കും വെളുത്ത അവൾക്കും എങ്ങനെ അടി കാക്ക കറുമ്പി പോലത്തെ ഈ കരിവണ്ട് ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..