ഭർത്താവ് ചെയ്ത പ്രവർത്തി കൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ അഹങ്കാരം കുറഞ്ഞു…

എന്തേലും ഒരു പരാതി എന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും അതെല്ലാം കേട്ടിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സുഖം പിന്നെ റെമോ കൂടി ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഓൾഡ് ഇത്തിരി കൂടിയോ എന്നൊരു സംശയം. ഉമ്മ എപ്പോഴും എന്നോട് സ്വകാര്യത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ സങ്കടമുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ഉണ്ടാവുന്ന അവളുടെ പരാതി എല്ലാം തീരും. ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക മാലാഖയെ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിച്ച ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ കാശ്മീരിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്.

   

അടുത്ത 27 ഞങ്ങളുടെ ഒരു വയസ്സ് തികയാ ആർമിയിൽ തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ നാടിനെക്കാളും ബന്ധം ബോർഡറിൽ ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ ജീവവായു. രണ്ടാം ഭാര്യ എന്ന പദവിയെ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാനാവും ആദ്യവാരിക്കുള്ള യോഗ്യത രാജ്യത്തെ കനിഞ്ഞേക്കണം അത് അവിടുത്തെ ഒരു ചട്ടമാണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ ഷംന അവൾ അല്ലാതെ ആയി തീരുമോ. അതുപോലെ എന്റെ രാജ്യവും എനിക്ക് ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.

ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനാണല്ലോ സ്വയം ഇഷ്ടത്തോടെ ഞാൻ ഈ കരീയത് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു ഉപ്പയാകാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള അതേ സന്തോഷമാണ് ആദ്യമായി കേണൽ എന്ന പദവി കിട്ടിയപ്പോഴും എനിക്ക് ഉണ്ടായത്. കേണൽ എന്ന പദവിയിലേക്ക് എന്നെ എടുത്തുയർത്തിയത് എന്റെ മോളായിരുന്നു അന്നായിരുന്നു.

അവൾ ജനിച്ച ദിവസം എന്തൊക്കെയായി കാലം തെറ്റിപ്പിക്കുന്ന മഴ പോലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു ലീവിൽ മാത്രമായിരുന്നുസന്ധ്യയും രംന മോളെയും കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ചേരാത്ത ഒന്നാണ് മൂടിവെച്ച് സ്വഭാവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തുറന്നു പറയാം. ഉമ്മ പറയുന്ന പോലെ കുഞ്ഞുണ്ടായെങ്കിലും ഓൾഡ് കുറുമ്പിനെ ഇത്തിരി ആക്കം കിട്ടുമെന്ന് മോഹിച്ചത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *