ദൈവം കൂട്ടുകാരന്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന നിമിഷം.

നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച രൂപത്തിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള 100% ഒരു തെളിവും ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നത്. തന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ സഹായിച്ചതാണ് ഈ വീഡിയോ. ആ കൂട്ടുകാരൻ വളരെ സമയോചിതമായി ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് താൻ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം തന്റെ ജീവൻ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു.

   

ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇത്. തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അനന്തരഫലം എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുവാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ദൈവം പലപ്പോഴും തന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവരുടെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉള്ള ഒരു തെളിവാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക സമയത്തിലും ദൈവത്തിലും. ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരുടെയും മറുപടി എന്നു പറയുന്നത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണേണ്ട സമയത്ത് കാണേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച രൂപത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു എന്നത് മാത്രം.

അതിനുള്ള ഉള്ള വളരെ വലിയ ഒരു തെളിവാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ. ഒരു ട്രക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്റെ കൂടെ നടന്നിരുന്ന കൂട്ടുകാരൻ അവനെ വലിച്ചു പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. വലിയ നടുക്കത്തോട് കൂടിയാണ് ആളുകൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *