മരുമകൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തി ഈ അമ്മയുടെ ജീവിതമാകെ മാറിമറിച്ചു..

ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം ഏതുനേരവും ഒരു ഫോൺവിളിയാണ് അവൻ ഇത്തിരി സ്വസ്ഥത കൊടുത്തുകൂടെ തന്നെ അമ്മായിമാർ കലാപരിപാടി തുടങ്ങി. ഇനി ഈ ദിവസം മുഴുവൻ ഓരോ കുത്തി പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും നീ ഇത് വേഗം കുളിക്കുവാൻ പോയി തയ്യാറായി അപ്പോൾ തന്നെ അവൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി. അമ്മിണി ചേച്ചി അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നീതുവിനെ അവരെ പേര് ഇഷ്ടമില്ല.

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സുഖം എന്താണെന്ന് അവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രസവ മുതൽ ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വലുതാകുന്നത് വരെ അവർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം അറിയാം. വിധവയായ പെങ്ങളെ അവരുടെ ആങ്ങള പോലും തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾക്കും കഷ്ടപ്പാട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

രാഹുലിന്റെ വിവാഹം അടുത്തപ്പോൾ അവർ വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടി അവൾ സ്നേഹിക്കും എന്ന് എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു. രാഹുലിന് ജോലി കുറച്ച് അകലെയാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി സൂപ്പർവൈസർ ആണ്. ഒരിക്കലും അവൻ വരും നീതു ആണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ വിളിച്ചു പറയും.

പക്ഷേ രാവിലെ ഒരിക്കലും അമ്മയെ ഒന്നും പറയുകയില്ല. അവനെ അവരെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് രാത്രി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അമ്മിണി ചേച്ചി വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത് ഞാൻ കാര്യം തിരക്കി നീതു വന്നിട്ടില്ല അവർക്കാണെങ്കിൽ പോണില്ല ഞാൻ വേഗം വിളിച്ചു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.