ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിൽ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനം സുദിനം..

മലയാളികളുടെ അഭിമാനം നിമിഷം സംഭവിച്ചത്. മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ ഏറ്റവും മികച്ച ഗായികക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഗോത്രവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ദൗപതി മൂർഖുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗോത്രവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഗായികയായി അമ്മയും പുരസ്കാരം വാങ്ങി. ഈ മുഹൂർത്തമാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം രാജ്യം മുഴുവൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

മലയാളികളുടെ അഭിമാന നിമിഷമായി തന്നെ നെഞ്ചിയമ്മ ഇതിനെ മാറ്റി ഇന്ന് തന്നെ പറയണം. മഞ്ചേരി അമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞതും സദസിൽ ആകെ കയ്യടികളായിരുന്നു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഞാൻ വേണ്ടി കയ്യടിച്ചു തൊഴുതു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. പുരസ്കാരം വാങ്ങാൻ മനുഷ്യമവേദിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നിറഞ്ഞ കൈകളിയായിരുന്നു.

അതോടൊപ്പം തന്നെ സദസ്സ് ആരവും പ്രകടിപ്പിച്ചതും നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം മഞ്ജുവിനെ ഇരട്ടി നഞ്ചിയുടെ പാട്ടും പാടുപ്പിച്ചാണ് അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം മടങ്ങിയത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും മനുഷ്യമയുടെ പാട്ട് കേട്ട് അറിയാതെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു കയ്യടിച്ചു പോയി. മറ്റൊരവാർഡ് ജേതാവിന് ലഭിക്കാത്ത സ്വീകാര്യത തന്നെയായിരുന്നു മഞ്ചേരി ലഭിച്ചത് എന്ന് തീർച്ചയായും പറയാം. നജീമയുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ എല്ലാവരും എത്തിയതും നജീമ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയതും.

എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് കൈയ്യടിച്ചതും എല്ലാം നഞ്ചിയമ്മയ്ക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറി. ദ്രാവതി മുറിവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പുരസ്കാരം വാങ്ങിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ചിത്രം വെറുമൊരു ചരിത്രമല്ല മറിച്ച് കാലം ഫ്രെയിം ചെയ്തുവച്ച കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ചരിത്രമാണെന്ന് എഴുത്തുകാരി അഞ്ചു പാർവതി പ്രവേശിച്ചു തന്നെ കുറിച്ചത് രാജ്യം ഒട്ടാകെ അംഗീകരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.