പല്ല് പൊന്തിയത്തിന്റെ പേരിൽ കളിയാക്കൽ എന്നാൽ ഈ കുട്ടി പിന്നീട് ചെയ്തത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടും..

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റുപിടിക്കുന്നതിന് ഒത്തിരി ആളുകൾ കാണും.നമ്മളിൽ പലരും പലവിധ കളിയാക്കലുകൾക്കും ഇരയായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇനി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെങ്കിലും ആളുകൾ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാറുണ്ട്. ഈ കളിയാക്കലുകൾ നമ്മളെ എന്തുമാത്രം വിഷമിപ്പിക്കും എന്നത് പലപ്പോഴും കളിയാക്കുന്നവർ.

   

ചിന്തിക്കാറില്ല കുറച്ചുനേരത്തെ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ കളിയാക്കലുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേദനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നവരായിരിക്കും. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കളിയാക്കിലുകൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മറുപടി എന്നാൽ കളിയാക്കലുകൾ അതിരുകടന്നാലോ എന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നമുക്കൊന്നു നോക്കാം. മുൻനിരയിലെ രണ്ടു പല്ലുകൾ.

ക്രമാതീതമായി വളർന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ വായ ശരിയായി അടക്കാനോ മേരെ സംസാരിക്കാനോ അവര് കഴിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ. അതെ കുട്ടികൾ അവനെ മുയൽപള്ളൻ എന്നും പല പേരുകൾ വിളിച്ചും കളിയാക്കി മാനസികമായി തളർന്ന അവൻ ഇനി സ്കൂളിൽ പോകില്ല എന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു .പാവപ്പെട്ടവരായ അവർ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു നേരെ ആകാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിലും.

8300 ഡോളർ പല്ലുകൾ ശരിയാകാൻ വേണ്ടി വരും എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും ഭീമമായ തുക ആ പാവപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിലില്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി ഇല്ലെങ്കിലും മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം ആകുമെന്ന് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ദരിദ്രരായ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ മൂന്നുപേർക്കും കൂടി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ വിവരം അറിഞ്ഞ അവരുടെ ഒരു ടിവി ചാനലിൽപോയി.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *