ഗർഭിണിയെ ഭാര്യക്കു നൽകിയ സർപ്രൈസ്..

ചേട്ടാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് എനിക്ക് ചെലവ് ചെയ്യണം നിന്നെ കെട്ടിയതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ചെലവ് തന്നെയല്ലേ ദേവൂട്ടി ഇനി എന്തിനാ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണേ ഇത് അതല്ലേ മനുഷ്യനൊരു കൂട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നു എന്ന്. സ്വന്തം അറിയില്ലേ ഇത് കേട്ടതും മനസ്സിൽ പാറമേക്കാവിന്റെ ഒരു വെടിക്കെട്ട് പൊട്ടി രണ്ടു കൈക്കൊണ്ടും അവളെ വാരിയെടുത്ത്.

   

ഒരു ഉമ്മയെ പടച്ചു ഇന്ത്യയിലുള്ള ചോദ്യം കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രവാസി മണ്ണിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാതിരുന്നെന്നും തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ ബംഗാളിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് വൃത്തികെട്ടവനായിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ലെവൻ എന്നെ നോക്കിയത് കണ്ടു ഞാൻ കണ്ണുറക്കി കാണിച്ചു അവൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും.

വരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഏതൊരു പെണ്ണിനെയും ആഗ്രഹമാണ് ഈ സമയത്ത് ഭർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് പരാതിയുടെ കെട്ടഴിച്ചു ഇനി ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ശ്രമിക്കാം അല്ല വെറും ഓഫീസിൽ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ലീവ് ഒപ്പിച്ചു. എന്തായാലും ഡേവിഡ് ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട 10 ദിവസം മുൻപ് വരുമെന്ന് പറയാം.

ഒരു സർപ്രൈസ് മാസം എട്ടായി ഉറങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും അറിയുമോ ഇല്ലെങ്കിലും മോനെ യോഗം ഉണ്ട് അവൻ എടുത്തത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *