പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ…

ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകും.അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾനമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കും.എന്നും ഈ സന്നിധിയിൽനിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതെ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും എന്റെ അമ്മേ നീയെന്തേ എന്നെ കാണുന്നില്ല ഒരിക്കലും അന്നത്തെ മുടക്കിയിട്ടില്ല വലിയ പണക്കാരൻ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും വയ്യ എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു മേൽ ഉണ്ടാവുക മുന്നിൽ നിന്ന് രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലെ തീ കെട്ടിയിരുന്നില്ല.

   

അപമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതും എന്നും നല്ല പാതയായി എനിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകി. വീട്ടിൽ ഞാനും അമ്മയും മാത്രമേയുള്ളൂ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ വയസ്സ് 10 ആണ് എനിക്ക് അമ്മ എന്തൊക്കെയോ പണികൾ ചെയ്ത് പത്താംതരം വരെ പഠിപ്പിച്ചു പഠിക്കുവാൻ മുന്നിലായിരുന്നു എന്നിട്ടും പഠനം പാതിവഴിക്ക് നിർത്തേണ്ടി വന്നു. അന്ന് വണ്ടിയോടിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ്.

ആ വഴി തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അമ്മയെ അധികം കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ 18 ആം വയസ്സിൽ ഓട്ടോ ഓടിച്ചു തുടങ്ങി അന്നത്തെ വക കിട്ടുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അതുതന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു.വലിയ സ്വപ്നങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത് ഇന്ന് അമ്മയുടെ ആങ്ങളയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു.

അവിടെ എന്റെ ഉറപ്പുണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ പോയി നിലയെ കാണും.അവളിപ്പോൾ ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ അവൾ എനിക്കുള്ളതാണ് എന്ന് അമ്മ പറയുമായിരുന്നു.അവരും അത്ര കഴിവുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല അവൾക്ക് വേണ്ട ചുരിദാർ പൊട്ട് ചെരുപ്പ് എല്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *