ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രയാസ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും …

പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രവാസജീവിതം എന്നത് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമായി മാറാറുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെതന്നെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമായി പലരും ചിലപ്പോൾ പ്രവാസ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നവരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽവിജയിച്ചു കാണിക്കണം എന്ന് ഒരാഗ്രഹം പലരുടെയുംപ്രവാസ ജീവിതത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്.ഇനി വെറും ഒരാഴ്ച കൂടി 15 വർഷത്തെ.

   

പ്രവാസം തീരുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ എത്തിയാൽ മതി എന്ന ചിന്ത മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ 21 വയസ്സിൽ പ്രവാസി ആയതാണ്.ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ജീവിതം വെട്ടിപ്പിടിച്ചവന്റെ എല്ലാ അഹങ്കാരത്തോടെ കൂടി തന്നെ ജനിച്ച മടിയിൽ ജീവിക്കണം എല്ലാം ഒരുതരം വാശിയായിരുന്നു. അമ്മയോടും അച്ഛനോടും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടുമുള്ള വാശി ജോഷിയുടെ ചുണ്ടിൽ ചിരി വിടർന്നു വയസ്സ് കൊണ്ട് മൂത്തവൻ ആണെങ്കിലും.

എന്നും അനിയനേക്കാൾ പരിഗണന തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മേൽക്കൂരടിയിൽ അനുഭവിച്ച വേർതിരിവ് അല്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത ഇന്നലെവരെ നാലര മുന്നിൽ കയ്യടി വാങ്ങുകയോ ഒന്നും നേടുകയും ചെയ്യാത്ത തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് യോഗ്യൻ അവൻ തന്നെയാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിപ്പിലും കളിലും.

അംഗീകാരങ്ങളും കൈയ്യടിയും വാങ്ങി അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും അഭിമാനം തനിക്ക് അവൻ അഭിമാനമായിരുന്നു അവന്റെ വിജയങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ താഴ്ത്തി കിട്ടുന്നതുവരെ ഒന്നും നേടാത്തവൻ എന്ന് പരിഹസിക്കും വരെ നീ എന്ത് നേടി എന്ന പരിഹാസത്തോരാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു . തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *