സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അവരുടെ വീട്ടിൽ നടന്നത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടിപ്പോകും.

സർക്കാർ ജോലിയുള്ള വർഗീസ് ഇടണം ഭാര്യകം ഞങ്ങളുടെ വാടകവീട്ടിലേക്ക് താമസത്തിനു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് 12 വയസ്സാണ് പ്രായം. മൂന്നു വീടുകളായി ലക്ഷംവീട് മാതൃകയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച നീളത്തിലുള്ള വീടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളുടേത്. നടുഭാഗത്തുള്ളവരുടെ തറവാടാണ് അവിടെ അമ്മമ്മയും അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിപെങ്ങളും താമസമുണ്ട്. വലതുഭാഗം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇടതുഭാഗത്തുള്ള വീട് അപ്പയ്ക്ക് ഭാഗം കിട്ടിയതും ആയിരുന്നു. രണ്ട് സൈഡിലും ചെറിയ സിമന്റ് തമ്മിലുള്ള.

ഒരു ചെറിയ ഉമ്മർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് നടക്കും അതിനുമപ്പുറം ഒരാൾക്ക് നിന്ന് തിരിയാൻ മാത്രം സൗകര്യമുള്ള കുഞ്ഞൻ അടുക്കളയിൽ ഒരു മുറിയായി മാറ്റിയെടുത്ത് അതിനോട് ചേർന്ന് പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ആസ്പറ്റോസ് മേഞ്ഞ അടുക്കള. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട് വാടക കൊടുക്കുന്ന വീടും ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടും തമ്മിലുള്ള ഏകവ്യത്യാസം പുതിയതായി അപ്പിയെടുത്ത ആ അടുക്കളെ ഉണ്ടെന്നതാണ്. പിന്നെ അവർ വാടക കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാതെയും ദൈവമേയുള്ള വീടായത്.

കൊണ്ട് മറുപടിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതുവരെ ഈ രണ്ടു വീടുകളിലും കാണാം. ആകെ പത്തര വീടുള്ള മുറ്റത്തിന് ചേർന്ന് റോൾ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടി പഠനങ്ങൾ അത്രയും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഭദ്രമായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെത്തന്നെ സർക്കാർ ജോലിയും നല്ല ശമ്പളമുള്ള ആൾ എന്തിനായിരിക്കും താമസിക്കാൻ കോട്ടേഴ്സ് കിട്ടുമായിരുന്നു .

അത് വേണ്ടെന്നുവച്ചത് ഈ ചെറിയ സൗകര്യത്തിൽ വന്ന അയൽപക്കത്തെ സ്ത്രീകൾ അമ്മയോട് അടുക്കം ചോദിച്ചു. ഗോതമ്പ് നിറവും തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതിയും ഒത്ത ഉയരവുമുള്ള സുന്ദരമായ സിസിലി ചേച്ചി ഇരുണ്ട നിറവും ഉയരക്കുറവ് മില്ലിച്ച ശരീരപ്രകൃതിയുമായി എന്തിനും ഏതിനും വെപ്രാളപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന വർഗീസിനെ നേരെ വിപരീതമായിരുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.