ശരീരത്തിലെ ജോയിന്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് മാറുവാൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി🤔

തല നീരിറക്കം ഇറങ്ങുക നീരിറക്കം എന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പലരും പരാജയപ്പെടുന്നതായി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും.ഇതൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് അസ്വസ്ഥതയും ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ വേദനയും ഉണ്ടാകുന്നു. ആയുർവേദപ്രകാരം പറയപ്പെടുന്നത് കഫ ദോഷമാണ് നീർക്കെട്ടിന് കാരണമാകുന്നത് എന്നാണ് നീർക്കെട്ട് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു.

   

കാരണം നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ സഞ്ചാരവും നിലയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നീ സഞ്ചാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ശിരസ്സിൽ നിന്നും താഴേക്കാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ഏർക്കെട്ടുകൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ശിരസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ ആണ് നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ തലചുറ്റൽ കണ്ണിന് രോഗം ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഡിമിൻഷ്യ തലവേദന തുടങ്ങിയ.

ആ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. തൊണ്ടയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ പാരിജറ്റിസ് കൂർക്കം വലി ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാം . പരമാവധി തലനീരിറക്കം വരുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നല്ല ചൂടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഉടൻ കുളിക്കാതിരിക്കുക ജോലി ചെയ്ത ശേഷം ഉടൻ ശരീരത്തിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കുക.

കുളിച്ചിട്ട് കൊള്ളുന്നത് ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ നീരറക്കം ഒഴിവാക്കുവാൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ മസിലിനെ സ്ട്രെസ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് വേദനയും നീർക്കെട്ടും ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരക്കാർ മധുരവും വരുവും പ്രസവിക്കുകളും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക. പരിഹാരമായിട്ട് സ്വിമ്മിംഗ് യോഗ വാക്കിംഗ് തുടങ്ങിയവ ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് പരിഹാരം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം.