ബസിൽ മാല മോഷണം യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്…

ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നാം നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കാൻ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും അത്തരം വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളും എന്തെന്ന് നമ്മുടെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒത്തിരി ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് .

   

കള്ളൻ കള്ളൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ എന്റെ മാല മോഷ്ടിച്ചു ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടതും നിറഞ്ഞ ബസ്സിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒറ്റയും ആയി. കണ്ടിട്ട് സാറേ രണ്ടുമാല ആരോ പൊട്ടി ആ സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയതും ആരോ പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷനിൽ ഇവിടെ അടുത്താണ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വണ്ടി വീട സാറേ. ആരും ഇറങ്ങരുത് ബസ് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകട്ടെ കണ്ടക്ടർ ഡ്രൈവറുമായി പറഞ്ഞു.

അയ്യോ സാറേ എന്നെ ഇവിടെ മറക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ജോലിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളതാണ്.കണ്ടിട്ടുണ്ട് അക്ഷമനായി മാന്യമായ വേഷം സുമുഖനായ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു. സഹോദരാ സ്റ്റേഷനിവിടെ അടുത്തുതന്നെയാണ് ഒരു അഞ്ചുമിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും. അത് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുനിന്ന് രണ്ടുപേരെ ഏറെ എന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആദ്യം കാണിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ സംശയമുണ്ട്എന്ന രീതിയിൽ. കാഴ്ചയിൽ മാന്യനാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട്.

കാഴ്ചയിൽ ഇവൻ മാന്യനാണ് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു.കൂടിനിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാരനെ വളരെയധികംശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. തന്നെ സംശയത്തോടെ നൽകുന്ന ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖത്ത് വീർപ്പുമുട്ടലുകൾ വളരെയധികം കൂടുതലായി വന്നു. ആരും ഇറങ്ങരുത് പൊട്ടിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ട് ഡോറിനടുത്ത് നില ഉറപ്പിച്ചു.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.