നിങ്ങൾ ഏലയ്ക്ക കഴിക്കുന്നവരാണോ ഏലയ്ക്ക കഴിക്കുമ്പോൾ ചവച്ചരച്ച് കഴിച്ചാൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാമോ?

ഏലക്കയും സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണവും. മലയാളികളുടെ ശീലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏലക്ക ഇട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. നിരവധി ആരോഗ്യ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. ഏലയ്ക്ക ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്. ഏലയ്ക്ക കുതിർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഏലക്ക തോല് കളഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടുവയ്ക്കുക ഇത് മൂന്നു മണിക്കൂറിനു ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഈ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ഏലയ്ക്ക കടിച്ചു തിന്നുകയും ചെയ്യാം. ടോക്സിലെ പുറന്തള്ളുന്നതിനും.

ശരീരത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷാംശങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നതിനും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഏലക്ക. ഏലക്ക ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് ദിവസവും കഴിക്കാം. ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഏലയ്ക്ക. വൈറ്റമിനുകൾ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലുകളും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത്. ഇതാകട്ടെ അകാലവാർദ്ധിക്കുമെന്ന പ്രശ്നത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഏലക്ക കൊണ്ട് പനിയും ജലദോഷവും മാറ്റാം. അതും നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് തന്നെ. പനി മാറാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഏലക്ക. പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒന്നാണ് ഏലക്ക. ഇത് അണുബാധ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഏലക്കാ ചതച്ചു വെള്ളവും ഏലയ്ക്കാ കുതിർത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായി പരിഹാരം നൽകുന്നു.

വായനാറ്റം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏലക്ക. ഏലക്ക ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് വായ് കഴുകിയാൽ മതി. ഇത് വായനാറ്റം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കും. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ കാണുന്നതിനായിരം ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.