അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതിനെ കാരണം അറിയാതെ ജീവിച്ച അമ്മയും മക്കളും..

അച്ഛൻ ഒരു യാത്ര പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വെളുപ്പിനെ പോകുമ്പോൾ ഞാനും അനിയത്തിയും അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഉണർന്നിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടൻ പതിവ് പോലെ നല്ല ഉറക്കവും. ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രകൾ അച്ഛനെടുക്ക് ഉണ്ടാകാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിശയം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ വരാതെ ആയപ്പോൾ അമ്മ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി.

   

ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയ്ക്കും ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞു. എനിക്കൊന്ന് പത്തു വയസ്സ് മാത്രമേയുള്ളൂ അമ്മ അറിയാവുന്നവരുടെ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഒക്കെ ചേട്ടനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരിടത്തുനിന്നും അമ്മയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടിയിരുന്നില്ല. പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടും ഫലം ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അച്ഛൻ ട്രെയിനിലാണ്.

പോയതെന്നും ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് ഡൽഹിക്കാണെന്നും അറിവ് കിട്ടി. അവിടെ എന്തിനു പോയി എന്ന് എന്റെ പാവം അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകാറുണ്ടോ എന്നും അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ പലരും കുത്തി നോവിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മ പുറത്തിറങ്ങാതെയായി. വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നായി തീർന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ.

അതും കഴിയാതെ അമ്മ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി അതുവരെ സദാ കളിക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പായി ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും സ്കൂളിൽനിന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കിട്ടും ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് പാത്രത്തിൽ ആക്കി വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കും അച്ഛനില്ലായ്മയിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *