പൂർവികരുടെ മുടി വളർത്തുന്ന അത്ഭുത എണ്ണ..

മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ഒരുവിധം സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി നടത്തുന്ന വില കൂടിയ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരും.

   

ആണ് ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത മാർഗമാണ് കൂടുതലും നല്ലത് ഇത്തരത്തിൽ മുടിയുടെ ആരോഗ്യ.

സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തി ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവും ഇലയും എല്ലാം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്ര സംരക്ഷണത്തിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും എല്ലാം വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ളവയാണ് ഇവ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും.

മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ അതായത് കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണമായിത്തീരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *