ആരോഗ്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും കിടിലൻ വഴി..

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും ഏലക്ക എന്നത് ഒത്തിരി ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ള ഏലക്ക ഒത്തിരി ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.ഏലക്കയും സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണവും മലയാളികളുടെ ശീലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏലക്കേ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നിരവധി ആരോഗ്യ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആരോഗ്യഗുണം നൽകുന്നത് ഏലക്ക കുതിർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

ഏലക്കാ തോൽക്കടഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഇത് മൂന്നു മണിക്കൂറിനു ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുകയും ഏലക്ക കടിച്ചതിനിയും ചെയ്യാം. ടോക്കിലെ പുറന്തള്ളുന്നതിനും ശരീരത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷാംശങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നതിനും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഏലക്ക. ഏലക്ക ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത ദിവസവും കഴിക്കാം വൈറ്റമിനുകളും എസെൻഷ്യൽ ഓയലുകളും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത്.

ഇതാകട്ടെ അകാല വർദ്ധിക്കും എന്ന് പ്രശ്നത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു പനിയും ജലദോഷവും മാറ്റാം. അതും നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് തന്നെ.പനി മാറാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഏലക്ക.പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒന്നാണ് ഏലക്ക ഇത് അണുബാധ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഏലക്കാ ചതിച്ച വെള്ളവും ഏലക്കാ കുതിർത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും.

ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായി പരിഹാരം നൽകുന്നു. വയനാട്ടിൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏലക്ക ഏലക്ക ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് വായിച്ചാൽ മതി ഇത് വായിനോട്ടം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്നന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.